De meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren voor gestemd over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De volgende horde zal de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn. Indien de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook volgens planning goedkeurt, zal per 1 januari 2018 de Wet kwaliteitsborging in werking kunnen treden.

https://web.archive.org/web/20170327120645im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/wk_2e_kamer.jpg