Bouwbesluit toetsing – Bouwfonds, Factor architecten

nieuwbouw Rabobank, 2 winkels en 9 appartementen

 

https://web.archive.org/web/20170327062823im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/ref_bank_winkels_en_aap_ermelo.jpg