Bouwbesluit toetsing – St. Habion Hilversum, VBW Architecten Velp
nieuwbouw 28 aanleunwoningen en 23 woningen

https://web.archive.org/web/20170328233142im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/ref_51_won_putten.jpg