Duurzaamheidsconcept (GPR Gebouw), Passief Huis berekeningen en Passief Bouwen keurmerk, Bouwbesluit berekeningen, Bouwfysica, installatie advies, bestek, bouwcontroles (blowerdoor testen, thermografie en ventilatie debieten) voor Passief Huis renovatie van 4 woningen.

Opdrachtgever Site woondiensten Doetinchem
architect Architektengroep Gelderland
Aannemer Consortium E+

https://web.archive.org/web/20170327062456im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/4_PH_reno_D%60chem_klein.jpg