Bouwbesluit toetsing – Ahold Vastgoed, Fame Architecten, OFW
nieuwbouw winkelcentrum met 16 appartementen

https://web.archive.org/web/20170327062813im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/ref_winkel_dronten.jpg