Bouwbesluit toetsing en installatie advies voor nieuw distributiecentrum
architect Huub Geerligs Ontwerp
opdrachtgever Hulkenberg BV

 

https://web.archive.org/web/20170327062330im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/transoplast.jpg