Bouwbesluit toetsing – School voor natuurlijk leren, architectonisch vormgever Bram Hoogendijk

nieuwbouw

https://web.archive.org/web/20170327061842im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/ref_school_de_vrije_ruimte_voorburg.jpg