Bouwbesluit toetsing – 19 Het Atelier Architecten
nieuwbouw

https://web.archive.org/web/20140109151210im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/ref_montessorischool_hoogeveen_norm.jpg