Bouwbesluit toetsing & Bouwfysica & Installatie Advies – A12 Architecten, Noordlease
nieuwbouw
Showroom met kantoren en restaurant Noordlease, werkplaats met kantoor Pofile Tyrecenter, kantoor Quick Rental service en een parkeergarage.

https://web.archive.org/web/20140109151353im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/ref_mobility_centre.jpg