Bouwbesluit toetsing – Bokx Vastgoed
nieuwbouw 46 appartementen

https://web.archive.org/web/20170327061821im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/ref_heidse_duin.jpg