Bouwbesluit berekeningen, installatie advies, bestek, kostenraming en bouwinspecties voor een multifunctioneel gezondheidscentrum

Opdrachtgever Verhoeven Beheer Lichtenvoorde
Ontwerp OpZoom Arnhem

https://web.archive.org/web/20170327062336im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/GHC_Lichtenvoorde.jpg