Bouwcontroles

Sinds enige jaren voert Bouwvisie al inspecties en bouwcontroles uit. Dit gaat meestal samen met advisering over bouwfysica en installatie techniek vooraf. In de ontwerpfase van een bouwproject worden de bouwfysische en installatietechnische prestaties samen met Bouwvisie vastgesteld. Het waarborgen van deze prestatie eisen kan eenvoudig door metingen te verrichten voor of tijdens de oplevering […]

Wet Kwaliteitsborging Tweede Kamer

De meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren voor gestemd over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De volgende horde zal de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zijn. Indien de Eerste Kamer dit wetsvoorstel ook volgens planning goedkeurt, zal per 1 januari 2018 de Wet kwaliteitsborging in werking kunnen treden. https://web.archive.org/web/20170327120645im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/wk_2e_kamer.jpg