Sinds enige jaren voert Bouwvisie al inspecties en bouwcontroles uit. Dit gaat meestal samen met advisering over bouwfysica en installatie techniek vooraf. In de ontwerpfase van een bouwproject worden de bouwfysische en installatietechnische prestaties samen met Bouwvisie vastgesteld. Het waarborgen van deze prestatie eisen kan eenvoudig door metingen te verrichten voor of tijdens de oplevering van een bouwproject. Zo wordt de kwalitieit bereikt, welke vooraf vastgesteld is.

De onderstaande bouwfysische controles kan Bouwvisie uitvoeren:
blowerdoor testen

https://web.archive.org/web/20140109085712im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/controle_blowerdoor_klein.jpg

thermografie

https://web.archive.org/web/20140109085712im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/controle_thermografie_klein.jpg

geluidmetingen

https://web.archive.org/web/20140109085712im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/controle_thermografie_klein.jpg

ventilatie debiet metingen

https://web.archive.org/web/20140109085712im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/controle_debietmeten_klein.jpg

inregelen installaties

https://web.archive.org/web/20140109085712im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/controle_inregelen_klein.jpg

lichtsterkte metingen

https://web.archive.org/web/20140109085712im_/https://www.bouwvisie-advies.nl:80/afbeeldingen/controle_lux_meten_klein.jpg